top of page

Ny formand vil give kulturen et løft

Opdateret: 22. jan. 2022

Den nye formand for Kultur- og fritidsudvalget, den radikale Hanne Ringgaard Møller, er klar til på at løfte Svendborg op fra 60. plads på den kommunale kulturforbrugs-rangliste, og der skal være plads til både erhverv og kultur på havnen. KULTURpulz har givet den nye forperson ti skarpe spørgsmål - i øvrigt på skrift for at undgå tilfældige svipsere.

Hanne Ringgaard Møller, Radikale. Pressefoto, Svendborg Kommune

Vi starter med havnen kort. Erhverv eller kultur, hvor kultur også betyder boliger og uddannelsesinstitutioner?

"Kulturkajen" er et hjertebarn, hvor rammerne for et sprudlende alternativt kulturliv er tilstede. Her vil vokser nye former for kreativ kultur i form af happenings, caféliv og kunstneriske miljøer frem. De eksisterende erhverv – særligt de maritime – ønsker ingen at genere eller komme til livs, og i takt med at lystsejllads-turismen stiger, kan sejlerbutikker og skibsartikler følge med. Snart kommer der også det nye Simac, sygepleje-, fysioterapeut-, lærer- og filmuddannelser. I 2025 vil vi have omkring 1800 studerende i miljøet på havnen – det er noget der vil skabe liv og dynamik med outdoor-linjer med tilknytning til uderummene i byen, Svendborg Vest og Christiansminde.


Jeg kan godt se flere boliger fremfor nogle af gamle nedrivningsklare bygninger for eksempel ved Jens Schults, som Steffen Larsen har overtaget – men godsbanearealet skal bevares som en grøn oase så uddannelsesmiljøerne ikke bliver klemt i havnen.

Skal Baggårdteateret rykke ind på Frederiksøen, som planlagt og skal Lystsejladsmuseet flytte til et andet sted?

Det er heldigt og særligt vi har et meget professionelt statsstøttet egnsteater i BaggårdTeatret. Teatret har i rigtig mange år haft domicil i Rottefælden, som er utidssvarende til moderne teater. På den baggrund er det naturligt, at teatret afdækker muligheder for et nyt teaterhus, og byrådet i Svendborg har besluttet at støtte teatrets ambition om at skaffe finansiering til et teaterprojekt på Kulturkajen. Samtidig arbejder kommunen med en konstruktiv løsning for museet for lystsejlads.

Kigger man på havnene i andre byer, har de mange steder udviklet sig til øde områder, hvor rigmænd sidder i glasbure og kigger ned på deres kajak. Hvordan undgår vi Svendborg ender dér?


Nu ved jeg ikke helt hvilke havne, du sammenligner med, men måske tænker du på Nyborg?Men lad mig slå fast, at Svendborg bestemt ikke har noget i mod, at folk med høj indkomst flytter til byen. Det er faktisk en forudsætning for, at vi kan fortsætte den positive udvikling i velfærden og i kulturlivet. Og som bekendt har Svendborg en meget lang kyststrækning, så mon ikke vi kan finde plads til alle de borgere, der måtte ønske at flytte til kommunen og bo tæt på vandet. Vi skal selvfølgelig lave lokalplaner, så vi sikrer de bevaringsværdige natur og bygningsmæssige områder.


Nu er det nok mest havnen, der tænkes på her, og vi skal sikre en havn, der fortsat er så erhvervsaktiv og levnende, som muligt – det sikrer vi ved ikke at bygge boliger ved havnekanten, så der er fri offentlig passage og ved at bevare åbne naturlommer, dels for det sunde miljø og for at undgå at pakke vores havn ind, så man ikke kan få luft.

Skal kulturlivet i Svendborg have en økonomisk indsprøjtning fra kommunen efter to år med corona?


Budgettet for 2022 er som bekendt vedtaget, og der er fortsætter kommunen sin offensive understøttelse af kulturlivet, idet der i forskellige puljer er tilført flere midler end før corona, for eksempel er der afsat mange midler til 5700Summer og landsstævnet.

Svendborg har ikke noget historisk museum. Er det noget vi skal have på sigt, måske et søfartsmuseum?


Det lyder dejligt, og til det vil jeg sige ja tak. Vi glæder os til at samarbejde med de partnere, der bliver initiativtagere på det – det kan også være ind i den historie, der indgår i et samarbejde med de nye ejere af museerne på Valdemars slot.

Billedkunsten har de seneste år levet et lidt hengemt liv på kunstmuseet SAK. Er det fint, som det er, eller skal SAK have et løft?


SAK har som følge af Covid-19 haft nogle særdeles svære år. Kommunen holder hånden under SAK, men vi har bemærket at der slet ikke har været plads til store armbevægelser eller udvikling. Heldigvis har foreningen en aktiv bestyrelse og daglig leder, som trods alt får meget ud af lidt, og ja jeg glæder mig helt sikkert til dialogerne med SAK

Svendborg er berømt for sit fantastiske kulturliv. Er det noget kommunen skal underbygge yderligere, eller skal det bare have lov til at leve sig eget liv?


Svendborg kommune ønsker at være en nærværende samarbejdspartner til kulturlivet, men det skal sandelig også have lov til at leve sit eget liv. Vi vil afholde dialogmøder med borgerne om kunst, kultur, museum, teater, musikskole, ungdomsskole, bibliotek, foreningslivet mv og lytte til, hvad der bevæger sig og hvor vi kan træde til med vores engagement, visioner og støtte.

Med andre ord. Skal kulturen tilføres flere eller færre penge i løbet af de næste fire år?


Jeg kan i hvert fald berolige kulturfornægtere, at Svendborg kommune absolut ikke rutter med kulturmidlerne, idet vi i sammenligningen med andre kommuner ligger i den laveste tredjedel på en 60. plads - under for eksempel Ærø og Langeland i 2019 tal. I 2022 vil placeringen dog være betydeligt højere alene på grund af Landsstævnet. Jeg kan se flere områder, der trænger til et løft, så derfor vil jeg arbejde for, at området tildeles flere midler. Biblioteket så jeg gerne flytte ind sammen med UCL på havnen, eller at det på anden vis blev opgraderet. Og ligeså Spillestedet Harders, hvor der ligger skitser, udviklingen af Frederiksø fortsat og kreative kulturmiljøer i gadebilledet, i institutionerne, boligkvartererne og aktivitetscentrene.

Der har været en stor tilflytning af klimabevidste unge og mange af dem er kunstnere, der bidrager til Sydfyns kulturliv. Men hånden på hjertet, er der jo ikke mange skattekroner i dem?


Og hvad var spørgsmålet? Svendborg kommune led i 10´erne et faldende befolkningstal. Det er heldigvis vendt og det skyldes, at unge der vender tilbage, at familier, der søger den smukke natur flytter til. Og kulturlivet er også en væsentlig årsag, viser en undersøgelse som Svendborg kommune har foretaget. Og vi er glade for alle tilflyttere, men ved selvfølgelig godt , at ikke alle hele tiden styrker skattegrundlaget, men så bidrager de fleste sikkert til civilsamfundet – det frivillige arbejde og kulturlivet.

Cononaen har betydet, at Sydfyn de sidste to somre er blevet oversvømmet med danske turister. Har det sat nogle tanker igang om hvordan det kan udnyttes?


Ja, først og fremmest glæde over, at så mange har fået øje på Svendborgs kvaliteter. Jeg ved, at turisterhvervet ihærdigt arbejder på at forlænge turistsæsonen – og det vil jeg arbejde på at understøtte i udvalget Erhverv og Turisme – som jeg også sidder i. Der er nok af ideer og udfordringer at tage fat på, blot det at der er gode toilet forhold, har været en udfordring de sidste somre. Vores færger til øerne skal være bæredygtige, øhop skal fortsætte, turistattraktionerne, kulturlivet og butikkerne skal udvikles og så videre – så hvis der i dit spørgsmål ligger en bekymring, så løser vi disse udfordringer, mens vi udvikler.

334 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page